Chupanh.vn - Muốn chụp ảnh chỉ cần vào chupanh.vn

Quy định về việc nộp thuế dịch vụ chuyển phát nhanh

Dịch vụ làm đại lý dịch vụ chuyển phát nhanh của các công ty nước ngoài thì phải kê khai, khấu trừ và nộp thuế thay cho các hãng nước ngoài thuế GTGT, thuế TNDN trên doanh thu hộ và không được khấu trừ thuế GTGT đầu vào liên quan đến các khoản chi phí chi trả hộ các hãng nước ngoài.

Tổng cục Thuế của Bộ tài chính ra quyết định về việc nộp thuế đối với dịch vụ chuyển phát nhanh, giao nhận hàng hóa và kho vận như sau:

1. Kê khai và nộp thuế GTGT của các Bưu điện tỉnh, thành phố là đại lý dịch vụ chuyển phát nhanh của Dịch vụ

– Bưu điện các tỉnh, thành phố là đại  lý dịch vụ chuyển phát nhanh (EMS, PTN) theo đúng giá cước do Dịch vụ quy định không phải kê khai và nộp thuế GTGT đối với doanh thu dịch vụ nhận đại lý và hoa hồng.

– Bưu điện tỉnh, thành phố làm đại lý có nhiệm vụ xuất hóa đơn GTGT cho khách hàng theo quy định và lập Bảng kê tổng hợp doanh thu dịch vụ cung ứng gửi về Công hoặc chi nhánh của công ty để công ty lập hóa đơn GTGT cho dịch vụ thực tế.

– Dịch vụ, chi nhánh Dịch vụ chuyển phát nhanh có nhiệm vụ thực hiện kê khai và nộp thuế GTGT đối với dịch vụ chuyển phát nhanh với cơ quan thuế nơi Dịch vụ đặt trụ sở chính.

quy-dinh-ve-viec-nop-thue-dich-vu-chuyen-phat-nhanh

2. Thuế nhà thầu nước ngoài về dịch vụ chuyển phát nhanh, giao nhận hàng hóa và kho vận của các Hãng nước ngoài

Dịch vụ đại lý của các hãng nước ngoài có nhiệm vụ thu hộ, chi hộ cho các hãng chuyển phát nhanh nước ngoài và hưởng hoa hồng đại lý. Doanh thu của các hãng nước ngoài được thu từ hoạt động chuyển phát nhanh tại Việt Nam không phải do công ty chi trả mà do khách hàng trực tiếp chi trả. 

Các Dịch vụ đại lý phải thực hiện kê khai, khấu trừ và nộp thay các hãng nước ngoài thuế GTGT, thuế TNDN trên doanh thu hộ và không được khấu trừ thuế GTGT đầu vào liên quan đến các khoản chi phí chi trả hộ các hãng nước ngoài.

Doanh thu chịu thuế GTGT, thuế TNDN của các Hãng nước ngoài như sau:

– Doanh thu chịu thuế GTGT:

+ Trong hoạt động chuyển phát nhanh: Toàn bộ số tiền thu được từ việc cung cấp dịch vụ chuyển phát nhanh đều phải chịu thuế GTGT, bao gồm cả cước vận tải quốc tế, ngoại trừ trường hợp cung cấp dịch vụ chuyển phát nhanh cho các doanh nghiệp chế xuất.

+ Trong giao nhận hàng hóa và kho vận – chuyển phát nhanh hàng nặng: Doanh thu chịu thuế là toàn bộ số tiền thu được từ việc cung cấp hoạt động giao nhận hàng hóa và kho vận, không bao gồm cước vận tải quốc tế thuộc diện không chịu thuế GTGT.

– Doanh thu chịu thuế TNDN: là toàn bộ doanh thu nhận được không có thuế GTGT, bao gồm cả cước vận tải quốc tế thuộc diện không chịu thuế GTGT.

3. Xuất hóa đơn cho khách hàng chuyển phát nhanh, giao nhận và kho vận

– Với khách hàng thông thường: Dịch vụ hoặc đại lý của công ghi rõ trên hóa đơn là tiền thu hộ các hãng nước ngoài, dòng tiền hàng ghi giá trị dịch vụ thanh toán cho hãng nước ngoài, dòng thuế GTGT và thuế suất GTGT không ghi và gạch chéo.

– Với hoạt động giao nhận hàng hóa và kho vận gồm cước vận tải quốc tế: Việc lập hóa đơn được thực hiện theo hướng dẫn nêu trên đối với hai loại khách hàng, trên hóa đơn ghi rõ tiền cước thu hộ chịu thuế GTGT và phần tiền cước thu hộ không chịu phí GTGT.

4. Hoa hồng Đại lý cho hãng nước ngoài

Các công ty làm đại lý cho hãng nước ngoài thực hiện cung cấp dịch vụ chuyển phát nhanh quốc tế theo đúng giá quy định của hãng nước ngoài thì không phải  kê khai và nộp thuế GTGT đối với hoa hồng đại lý được hưởng.

5. Thời điểm xuất hóa đơn GTGT cho khách hàng

– Đối với dịch vụ chuyển phát nhanh của Dịch vụ và dịch vụ chuyển phát nhanh, giao nhận và kho vận mà Dịch vụ là đại lý của các hãng nước ngoài thì xuất hóa đơn ngay sau khi cung cấp dịch vụ. 

– Kê khai, khấu trừ và nộp thay cho các hãng nước ngoài, thời điểm xuất hóa đơn trong phạm vi 15 ngày kể từ ngày thực hiện thanh toán cho nhà thầu nước ngoài, bên Việt Nam lập tờ khai và xác định số thuế TNDN nhà thầu nước ngoài phải nộp và thực hiện nộp số thuế đã kê khai vào NSNN.

Comments are closed.

1 2 3 4
Hotline: 0907 15 0000