Chupanh.vn - Muốn chụp ảnh chỉ cần vào chupanh.vn

Những quy định mới về thủ tục Hải quan

Mới đây, hàng loạt những quy định mới về thủ tục Hải quan được ban hành: kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu . 

Ngày 10/0/2013, Bộ Tài chính ra Thông tư 128/2013/TT-BTC, các quy định mới về thủ tục hải quan, giám sát hải quan và các vấn đề liên quan đến thuế xuất nhập khẩu. Thông tư chính thức có hiệu lực từ ngày 1/11/2013. 

Nội dung thông tư với như sau:

1. Thủ tục hải quan hàng hóa xuất nhập khẩu

– Bổ sung những hướng dẫn về thủ tục hải quan, giám sát hải quan: Thủ tục hải quan đối với hàng hóa là phương tiện vận tải xuất nhập khẩu; giám sát hải quan đối với hàng hóa chưa làm thủ tục nhập khẩu, đang nằm trong khu vực giám sát hải quan, nhưng phải tái xuất trả lại cho đối tác nước ngoài,…

– Thay đổi địa điểm đăng ký tờ khai nhập sản xuất xuất khẩu hàng hóa, doanh nghiệp được lựa chọn chi cục làm thủ tục hải quan thuận tiện nhất. Doanh nghiệp đăng ký làm thủ tục hải quan nhập khẩu nguyên liệu, vật tư theo danh mục đã đăng ký tại một chi cục hải quan thuộc cục hải quan tỉnh, thành phố nơi doanh nghiệp có cơ sở sản xuất.

– Bổ sung quy định hàng hóa nhập khẩu chỉ được đưa về bảo quản tại các địa điểm nếu đáp ứng các điều kiện giám sát hải quan; trách nhiệm của người khai hải quan, hải quan nơi đăng ký tờ khai hải quan và hải quan quản lý địa điểm bảo quản hàng hóa được quy định rõ nhằm đảm bảo hàng hóa phải chịu sự giám sát hải quan từ khi đến cửa khẩu đến khi thông quan hàng hóa. Hàng hóa sau khi đưa về bảo quản, doanh nghiệp không được tự ý đưa vào tiêu thụ trước khi có kết quả kiểm tra và doanh nghiệp phải nộp kết quả kiểm tra đạt điều kiện nhập khẩu. 

nhung-quy-dinh-moi-ve-thu-tuc-hai-quan

2. Thời hạn nộp thuế xuất nhập khẩu

– Đối với hàng hóa nhập khẩu là nguyên liệu, vật tư để sản xuất hàng xuất khẩu được áp dụng thời hạn nộp thuế 275 ngày, kể từ ngày đăng ký tờ khai hải quan với điều kiện:

+ Phải có cơ sở sản xuất thuộc sở hữu của người nộp thuế, không phải cơ sở đi thuê trên lãnh thổ Việt Nam phù hợp với nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để sản xuất hàng hóa xuất khẩu;

+ Có hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu trong thời gian ít nhất 2 năm liên tục tính đến ngày đăng ký tờ khai hải quan cho lô hàng nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để sản xuất hàng hóa xuất khẩu và trong 2 năm đó được cơ quan Hải quan xác định là không bị xử lý về hành vi buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới và không bị xử lý về hành vi trốn thuế, gian lận thương mại.

+ Doanh nghiệp không nợ tiền thuế quá hạn, tiền chậm nộp, tiền phạt đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại thời điểm đăng ký tờ khai; không bị cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền xử phạt vi phạm trong lĩnh vực kế toán trong 2 năm liên tục tính từ ngày đăng ký tờ khai hải quan trở về trước; phải thực hiện thanh toán qua ngân hàng đối với nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để sản xuất xuất khẩu.

 – Nếu doanh nghiệp được tổ chức tín dụng bảo lãnh số thuế phải nộp thì vẫn được áp dụng thời hạn nộp thuế tối đa không quá 275 ngày và không phải nộp tiền chậm nộp trong thời hạn bảo lãnh.

 Chính sách bảo lãnh được chấp nhận nếu người nộp thuế đáp ứng đầy đủ các điều kiện:

+ Có vốn chủ sở hữu 10 tỷ đồng trở lên (theo báo cáo tài chính của năm trước liền kề năm đăng ký tờ khai hải quan);

+ Có hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu tối thiểu 365 ngày tính đến ngày đăng ký tờ khai hải quan cho lô hàng xuất khẩu, nhập khẩu.

 Trong thời gian 365 ngày trở về trước, kể từ ngày đăng ký tờ khai hải quan cho lô hàng xuất khẩu, nhập khẩu, lô hàng phải không có trong danh sách đã bị xử lý về hành vi buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hoá qua biên giới của cơ quan hải quan; không có trong danh sách đã bị xử lý về hành vi trốn thuế, gian lận thuế của cơ quan hải quan; không quá hai lần bị xử lý về các hành vi vi phạm khác về hải quan với mức phạt tiền vượt thẩm quyền của chi cục trưởng chi cục hải quan theo quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính.

3. Một số quy định được bãi bỏ và đơn giản hóa

– Bãi bỏ quy định lấy mẫu, lưu mẫu đối với nguyên liệu, vật tư phục vụ gia công, sản xuất xuất khẩu.

– Bãi bỏ việc nộp đơn chuyển cửa khẩu khi làm thủ tục hải quan hàng chuyển cửa khẩu.

– Đơn giản hóa hồ sơ thanh khoản, hoàn thuế, không thu thuế đối với một số loại hình xuất nhập khẩu.

– Doanh nghiệp chỉ thông báo định mức nguyên liệu chính với cơ quan Hải quan.

Ngoài ra, thông tư cũng có một số thay đổi khác như về vấn đề khai hải quan, sửa chữa tờ khai, khai bổ sung hồ sơ hải quan, đồng tiền nộp thuế, thông quan hàng hóa,…

Sau khi ban hành và thực hiện thông tư trên, các doanh nghiệp đơn giản hóa được rất nhiều thủ tục hải quan và giảm bớt thời gian, chi phí làm thủ tục thông quan hàng hóa.

Dịch vụ chuyển phát nhanh DHL nhận chuyển phát nhanh hàng hóa trong nước, quốc tế và làm các thủ tục hải quan thông quan hàng hóa nhanh chóng.

Để sử dụng dịch vụ của chúng tôi, khách hàng có thể liên hệ hotline 0907 15 0000!

Comments are closed.

1 2 3 4
Hotline: 0907 15 0000